• Telefoon 0599-648102
  • E-mail info@elokken.nl



SKAO website


Lokken Groenvoorziening B.V. heeft o.a. de overheid als een van haar belangrijke opdrachtgevers. Aangezien deze opdrachtgevers steeds vaker gebruik maken van de CO2 prestatieladder als selectiecriteria bij haar leveranciers. Deze zelfde opdrachtgevers proberen hiermee haar leveranciers uit te dagen en te stimuleren om de eigen CO2 uitstoot te kennen en te reduceren. Met dit als gegeven ziet het bedrijf de CO2 prestatieladder als kans voor de toekomst.

Natuurlijk zien wij door de invoer van de CO2 prestatieladder ook een mooie kans om ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Dit door te zorgen voor een reductie in de CO2 uitstoot en daarmee het verbruik van de fossiele brandstoffen te verlagen. Om deze verlaging inzichtelijk te maken hebben we reductie doelstellingen opgesteld welke we jaarlijks zullen volgen. Onze reductie doelstellingen zijn te lezen op onze website in het energie actieplan.

De CO2 prestatieladder stimuleert bedrijven om de eigen CO2 uitstoot inzichtelijk te hebben en te reduceren. Sinds 16 maart 2011 heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) http://www.skao.nl Het beheer en eigenaarschap van de CO2 Prestatieladder overgenomen van ProRail.”