• Telefoon 0599-648102
  • E-mail info@elokken.nl

Groenadvies en begeleiding

Lokken Groenadvies en begeleiding adviseert u van beleid tot beheer, van initiatieffase tot uitvoeringsfase. Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten.

Diensten groenadvies

  • Geotechniek (digitaliseren beheergegevens, bijv. groenobjecten en bomen)
  • Beheerskosten inzichtelijk maken
  • Omvormingsmogelijkheden/ kwaliteitsmetingen
  • Probleemanalyse stedelijk groen (onderzoek, verbetervoorstellen, plan van aanpak en uitvoering)
  • Zorgplichtkeuringen (VTA)
  • Beheerplannen
  • Integraal beheeradvies
  • Gemeentelijk organisatie advies
  • Design and construct