COprestatieladder

Lokken Groenvoorziening B.V. heeft o.a. de overheid als een van haar belangrijke opdrachtgevers.  Aangezien deze opdrachtgevers steeds vaker gebruik maken van de COprestatieladder als selectiecriteria bij haar leveranciers. Deze zelfde opdrachtgevers proberen hiermee haar leveranciers uit te dagen en te stimuleren om de eigen CO2 uitstoot te kennen en te reduceren. Met dit als gegeven ziet het bedrijf de CO2 prestatieladder als kans voor de toekomst.

Natuurlijk zien wij door de invoer van de CO2 prestatieladder ook een mooie kans om ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Dit door te zorgen voor een reductie in de CO2 uitstoot en daarmee het verbruik van de fossiele brandstoffen te verlagen. Om deze verlaging inzichtelijk te maken hebben we reductie doelstellingen opgesteld welke we jaarlijks zullen volgen. Onze reductie doelstellingen zijn te lezen op onze website in het energie actieplan.

De CO2 prestatieladder stimuleert bedrijven om de eigen CO2 uitstoot inzichtelijk te hebben en te reduceren. Sinds 16 maart 2011 heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) http://www.skao.nl Het beheer en eigenaarschap van de CO2 Prestatieladder overgenomen van ProRail.”

 

De CO2 prestatieladder kent 4 invalshoeken:

A.         Inzicht in eigen CO2 uitstoot

B.        CO2 reductie (De ambities met betrekking tot reductie van het bedrijf)

C.         Transparantie (De wijze waarop het bedrijf naar buiten communiceert)

D.        Deelname aan initiatieven om CO2 te reduceren

 

Deze vier invalshoeken zijn verdeeld in vijf verschillende niveaus, dit zijn de niveaus 1 t/m 5. Lokken Groenvoorziening B.V. heeft als doelstelling om zich te certificeren voor niveau 3

 


 

 
CO2 uitstoot 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1
Scope 1 343,99 399,41 342,55 419,75 407,66 461,02 442,14
Scope 2 5,04 3,92 13,20 12,66 13,07 12,39 12,55
Totaal 349,03 403,33 355,75 432,41 420,73 473,41 454,70

 

 
Aanvulende informatie:
 

-Emissie Inventaris (2016) (2017) (2018)

-Energieactieplan (2017) (2018-1) (2018-2) (2019-1) (2019-2)

-Keteninitiatief

- Co2 prestatielader overig (2018-1) (2018-2) (2019-1) (2019-2)

- Co2 Certificaat

Nieuws

  • Nieuwe website

    Sinds december is de nieuwe website van Lokken Groenvoorziening BV in de lucht.

meer nieuws


Navigeer snel naar een van onze diensten

boomverzorging

Boomverzorging en Rooierij

Het rooien van een boom is meer dan het omzagen. Lokken Groenvoorziening is van huis uit een boomverzorger.

lees meer

wegbermbeheer

Wegbermbeheer

De Noord-Nederlanse automobilist zal ongetwijfeld geconfronteerd zijn met Lokken Groenvoorziening. Sinds jaar en dag zijn wij actief langs

lees meer

GWW

Ook op het gebied van GWW zijn we al jaren actief. De combinatie tussen ervaren cultuurtechnische medewerkers en een professioneel machinepark maakt dat aan elke klant maatwerk geleverd kan worden.

lees meer